Շրջակա միջավայրի միջազգային օր՝ հունիսի 5

Стандартный

Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը ամբողջ աշխարհում նշվում է յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 5-ին:

Մարդն իր գործունեությամբ ակտիվորեն ազդում է շրջապատող բնական միջավայրի վրա, և այդ ազդեցությունը կարող է ունենալ թե՛ դրական, և թե՛ բացասական հետևանքներ: Պետք է յուրաքանչյուր անձ մաքուր պահի շրջակա միջավայրը: Վնաս տալով շրջակա միջավայրին, մենք առաջին հերթին վնասում ենք մեզ և մեր առողջությունը: Այդ պատճառով պետք է հաճախակի կազմակերպել ծառատունկ և շաբաթօրյակ:

Կարծում եմ, յուրաքանչյուր անձ տարբեր մոտիվներով է պատկերացնում մեր շրջակա աշխարհը: Ես շատ ուշադիր եմ իմ շրջակա միջավայրին: Յուրաքանչյուր օր երկու անգամ, բարեկարգում, խնամում եմ մեր բակի ծառերը, ծաղիկները՝ պապիկս օգնությամբ: Դեռ մանկուց, պապիկս և տատիկս իմ մեջ սերմանել են, որ պետք է ուշադիր լինել մեր շրջակա միջավայրին: Գարնան սկզբին ես և պապիկս տնկել ենք մեր բակում նոր ծառեր, ծաղիկներ…

Մեր դպրոցը նույնպես մեր մեջ սերմանել է ավելի ուշադիր լինել մեր շրջակա միջավայրին: Մենք հաճախակի ծառեր, ծաղիկներ են տնկում…

20200603_133802

20200603_133813

Մարդը շատ ուժեղ թելով կապված է բնական միջավայրին՝ ծառեր, լեռներ, լճեր: Կյանքը գնալով զարգանում է, և մարդկանց մոտիվները գնալով փոխվում են: Օրինակ՝ ընտանիքի անդամներով  մենք խորհրդակցում, նոր լուծումներ ենք գտնում միջավայրի փոփոխությունների իրականացման համար: Ես ուսումնասիրել եմ մեր քաղաքը և կարելի է ասել, որ մեր երկիրը գտնվում է բարձր մակարդակի մաքրության վրա, ճիշտ է կան մարդիկ որոնք կեղտոտում են մեր շրջակա միջավայրը, բայց դա կարելի է ասել մարդկանց 0,5 % ըստ իս: Որոշ ժամանակ առաջ ես նկատեցի, որ բակում ոչ պատշաճ մաքրություն է տիրում, և մենք հարևաններով կազմակերպեցինք շաբաթօրյակ, շաբաթօրյակին մասնակցեցին, թե մեծերը, և թե երեխաները, միահամուռ ուժերով մաքրեցինք մեր շրջակա միջավայրը:

 

 

default

images55

Կան գյուղեր, որտեղ տարբեր բակերում նկատվում է աղբակույտեր, որոնց մեջ վխտում են կրծողները, դրանք էլ վտանգ են սպառնում բնակչությանը:

Կարծում եմ, մարդու ազդեցությունը միջավայրի վրա կարելի է կառավարել միայն պետական մակարդակով: Պետք է սահմանվեն մեծ դրամական պատիժներ աղբը գետնին թափելու համար, ինչպես նաև ծառահատումների համար: Մարդն է պատճառը, որ աղտոտված է քաղաքը, մարդն է պատճառը օդի վնասման, քանի որ նա շագահործում է տրանսպորտ, աշխատում են ատոմակայանները, գործարանները, իսկ այդ ամենը արդեն վնաս է միջավայրին: Ըստ իս՝ երբ հիմա համաճարակ է ամբողջ աշխարհում, ավելի էլ պետք է ուշադիր լինենք մեր շրջակա միջավայրին, որպեսզի շուտ հաղահարենք այս համաճարակը, քանի որ մեր պետությունը առանց ժողովրդի օգնության, չի կարող միայնակ հաղթահարել վիրուսը, ժողովուրդն է հենց պետությունը և կառավարությունն:

Կցանականայի մաքուր և բարեկարգված տեսնել մեր բակերը և ընդհանարպես մեր Հայաստանը:

unnamed

Summer Camp Project. Intercultural sculptures

Стандартный

Intercultural sculptures

‘ ‘ The Power of Nature’ ‘

Lorenzo Quinn's Force Of Nature II Sculpture Is Installed In Berkley Square

I like to use my free time effectively and usefully. I often look at sculptures, also online. Today, the sculpture ‘ ‘The Power of Nature’ ‘ came to my attention. I think sculpture teaches us to appreciate the power of nature. The author of the sculpture is Lorenzo Quinnin. The sculpture depicts a fragile but strong woman, Mother Nature. Looking at this sculpture, I think it’s that the woman is hiding her face. The sculpture is very famous. I think the work of each artist has its own idea, and each sculpture symbolizes a story.

Lorenzo Quinn was inspired to create the series after witnessing the destruction brought on by hurricanes in Thailand, the Southern U.S. and around the world. Made from bronze, stainless steel and aluminum, the sculpture has been installed at many places around the world from England and the United States to Monaco and Singapore. Each of the sculpture is slightly different from the other. Quinn says that his sculpture is reminiscent of the early statues made as peace offerings to the Gods in the hope of quenching their anger.

LORENZO_QUIN_force_of_nature-4

LORENZO_QUIN_force_of_nature-6

Թարգմանչական ստուգատես քիմիա

Стандартный

Hydrogen-H-Its-symbol-square-hydrogen-propertiesThe Chemical Element Hydrogen — Քիմիական տարր ջրածնի մասին

Hydrogen is a chemical element with symbol H and atomic number 1.

Ջրածինը քիմիական տարր է `H լատինատառով է գրվում և ունի 1 ատոմ:

A hydrogen atom is an atom of the chemical element hydrogen. The electrically neutral atom contains a single positively charged proton and a single negatively charged electron bound to the nucleus by the Coulomb force.

Ջրածնի ատոմը քիմիական տարրի ջրածնի ատոմն է: Էլեկտրական չեզոք ատոմը պարունակում է մեկ դրական լիցքավորված պրոտոն և մեկ բացասական լիցքավորված էլեկտրոն, որը Կուլոմբի ուժով կապվում է միջուկին:

Hydrogen (H), a colourless, odourless, tasteless, flammable gaseous substance that is the simplest member of the family of chemical elements. The hydrogen atom has a nucleus consisting of a proton bearing one unit of positive electrical charge; an electron, bearing one unit of negative electrical charge, is also associated with this nucleus. Under ordinary conditions, hydrogen gas is a loose aggregation of hydrogen molecules, each consisting of a pair of atoms, a diatomic molecule, H2. The earliest known important chemical property of hydrogen is that it burns with oxygen to form water, H2O; indeed, the name hydrogen is derived from Greek words meaning “maker of water.”

Ջրածինը ՝ անգույն, հոտավետ, դյուրավառ գազային տարր է, որը քիմիական տարրերի ընտանիքի ամենապարզ անդամն են: Ջրածնի ատոմն ունի միջուկ, որը բաղկացած է պրոտոնից, որը կրում է դրական էլեկտրական լիցքի մեկ միավոր: էլեկտրոնը, որը կրում է բացասական էլեկտրական լիցքավորման մի միավոր, նույնպես կապված է այս միջուկի հետ: Սովորական պայմաններում ջրածնի գազը ջրածնի մոլեկուլների չամրացված միավորում է, որոնցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է զույգ ատոմներից, դիատոմիկ մոլեկուլից ՝ H2: Ջրածնի ամենավաղ հայտնի կարևոր քիմիական հատկությունն այն է, որ այն այրում է թթվածնով `ջուր ստեղծելու համար, H2O; իսկապես ջրածնի անունը բխում է հունարեն բառերից, որոնք նշանակում են «ջրի ստեղծող»:

A molecule of hydrogen is the simplest possible molecule. It consists of two protons and two electrons held together by electrostatic forces.

Ջրածնի մոլեկուլը ամենապարզ հնարավոր մոլեկուլն է: Այն բաղկացած է երկու պրոտոնից և երկու էլեկտրոնից, որոնք միասին պահվում են էլեկտրաստատիկ ուժերի կողմից:

Ամառային հեռավար դպրոց — հունիս 2020

Стандартный

 

Հարցեր՝

1). Տարրը ե՞րբ է հայտնագործվել. ո՞ր գիտնականի կողմից…

Մինչ Դմիտրի Մենդելեևի կողմից պարբերական աղյուսակի հայտնաբերումը (1869) հայտնի էին 63 տարրեր։ Նրա կողմից հենց ատոմային զանգվածն է առանձնացվել որպես ատոմների հատկությունը, որը որոշում է քիմիական տարրերի հատկությունների, ինչպես նաև նրանց կազմած պարզ և բաղադրյալ նյութերի փոփոխության պարբերական բնույթը։ Մենդելեևը քիմիական տարրերը սահմանել է որպես «պարզ կամ բաղադրյալ մարմինների նյութական մասնիկներ, որոնք նրան հաղորդում են ֆիզիկական ու քիմիական հատկությունների հայտնի ամբողջությունը»։ Մենդելեևը հայտնագործությունը թույլ է տվել կանխատեսել այդ ժամանակ դեռևս անհայտ մի շարք տարրերի գոյությունը, ինչպես նաև դրանց հատկությունները, ինչպես նաև գիտական հիմք է ծառայել դրանց դասակարգման համար։ Մինչ Մեդնելեևը շատ գիտնականներ են փորձել պարզել տարրերի առեղծվածը՝ Լոթար Մեյերը, Ալեքսանդր Նյուլանդսն և այլոք…

2). Տարրի դիրքը «Քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակում, այսինքն ո՞ր
պարբերության և ո՞ր խմբի տարր է, մետա՞ղ է, թե՞ ոչ մետաղ ….

Քիմիական նշանը — H

Հարաբերական ատոմային զանգված՝ Ar=2

Իզոտոպները—1H,2H,3H

Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը, պարբերությունը, խումբը—

Կարգաթիվը՝ 1, 1 պարբերություն, I խումբ, գլխավոր ենթախումբ:

Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը—

Միջուկի լիցքը +1, պրոտոնների թիվը միջուկում 1, էլեկտրոնների թիվն ատոմում 1, էլեկտրոնի շերտերի թիվը 1:

Վալենտականությունը, օքսիդացման աստիճանը——

Ջրածինը միավալենտ է, իսկ օքսիդացման աստիճանը՝ +1

Ոչ մետաղ է

Քիմիական նշանը` O

պարբերական համակարգի 2-րդ պարբերության, 6-րդ խմբի քիմիական տարր, կարգահամարը՝ 8

Ոչ մետաղ է

SI

քիմիական  տարրի  նշանը — Si Համար — 14

կարգաթիվը — 14, միջուկի  լիցքը +14,

գտնվում է տարրերի պարբերական համակարգի 4-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում, որի քիմիական նշանն է Si և ատոմային թիվը՝ 14

ոչ մետաղ

C

քիմիական նշանը՝ C, ատոմային թիվն է 6

պարբերական համակարգի երկրորդ պարբերության 4-րդ A խմբում

Ոչ մետաղ

N

պարբերական աղյուսակի 5-րդ խմբի 7–րդ տարրը,

քիմիական նշանը՝ N, ատոմային թիվը՝ 7

Ոչ մետաղ

P

Գտնվում է տարրերի պարբերական համակարգի 3-րդ պարբերության 5-րդ խմբի տարր։ Կարգահամարը՝ 15

Ոչ մետաղ

S

Նշանն է S և ատոմային թիվը՝ 16:

Գտնվում է պարբերական համակարգի 6-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում

Ոչ մետաղ

Na

3-րդ պարբերության 1-ին խմբի տարր, կարգահամարը՝ 11

մետաղ է

K

Նշանն է K, պարբերական համակարգի 4-րդ պարբերության 1-ին խմբի քիմիական տարր։ Ալկալիական մետաղ է, կարգահամարը՝ 19, ատոմական զանգվածը՝ 39:

3). Տարածվածությունը բնության մեջ, այսինքն ինչպիսի՞ միացությունների ձևով է
 տարածված

Թթվածին

Բնության մեջ թթվածնի ահռելի ծախսը լրացնում է ֆոտոսինթեզի ռեակցիան, որը ընթանում է լույսի և քլորոֆիլի պայմաններում.

Արտադրության մեջ թթվածինը ստացվում է օդից։

Կալիում

Կալիումը տարածված տարրերից է, պարունակությունը երկրակեղևում՝ 2, 50 % (ըստ զանգվածի)։ Կալիումը մտնում է դաշտային սպաթների և փայլարների բաղադրության մեջ։

Կալիումը և նրա միացությունները շիկացրած երկաթի ծայրով բոցի մեջ մտցնելիս դրանք գունավորվում են մանուշակագույն:

Նատրում

Արդյունաբերության մեջ նատրիումը ստանում են միջնորմավոր էլեկտրոլիզարարներում՝ կերակրի աղի հալույթի էլեկտրոլիզով: Նատրիումը և նրա համաձուլվածքներն օգտագործվում են միջուկային վառելանյութով աշխատող սարքերում և ինքնաթիռային շարժիչներում: Մարդու և կենդանիների օրգանիզմում մասնակցում է հանքային փոխանակությանը

Ծծումբ

Ծծումբը մարդուն հայտնի է վաղնջական ժամանակներից։ Երկրակեղևում ծծմբի պարունակությունը 0,05 % է, հանդիպում է ինչպես ազատ (բնածին ծծումբ), այնպես էլ միացությունների՝ գերազանցապես սուլֆիդների, օրինակ՝ ZnS, PbS, Cu2S, FeS2, և սուլֆատների, օրինակ՝ CaSO4.2H2O, Na2SO4.10H2O, ձևով։

Ֆոսֆոր

Դեպի թթվածինը ունեցած իր բարձր ակտիվության հետևանքով, ֆոսֆորը բնության մեջ ազատ վիճակում չի հանդիպում։ Նա գտնվում է բուսահողում և հանքերում միայն ֆոսֆորական թթվի աղերի ձևով, առավելապես ֆոսֆորաթթվական կալցիումի կամ կալցիումի ֆոսֆատ՝ աղի ձևով։

Ազոտ

Ազոտի միացությունների փոխակերպումը կենդանի բջիջներում հանդիսանում է բոլոր օրգանիզմների նյութափոխանակության կարևորագույն մասը։

4). Ատոմի կառուցվածքը (միջուկի բաղադրությունը, իզոտոպները. էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը)….

Ցանկացած ատոմ կազմված է մեկ միջուկից և մեկ կամ ավելի էլեկտրոններից։ Միջուկը կառուցված է մեկ կամ ավել պրոտոններից և սովորաբար գրեթե նույն քանակությամբ նեյտրոններից։ Պրոտոններն ունեն դրական, էլեկտրոնները՝ բացասական, իսկ նեյտրոնները՝ չեզոք էլեկտրական լիցք։ Եթե ատոմում էլեկտրոնների և պրոտոնների թիվը հավասար է, ուրեմն այն էլեկտրականապես չեզոք է։ Պրոտոնները և նեյտրոնները միասին կազում են ատոմի միջուկը։ Նույն քիմիական տարրի ատոմները ունեն նույն թվով պրոտոնները, այս թիվը հայտնի է ատոմական համար անվամբ։ Նույն տարի ատոմում նեյտրոնների քանակը կարող է տարբերվել՝ կախված տարրի իզոտոպից։

(մյուս տարրերի կառուցվածքը տետրում եմ գրել)

Безымянный

5).Ստացումը, ֆիզիկական,
քիմիական հատկությունները` փոխազդեցությունները պարզ և բարդ նյութերի հետ…..

Կալիում ֆիզիական հատկություն

Օդում (հատկապես խոնավության առկայությամբ) կալիումը արագ օքսիդանում է, այդ պատճառով այն պահում են նավթի, բենզինի կամ հանքային յուղի մեջ։ Կալիումը փափուկ է և հեշտությամբ կտրվում է դանակով։ Կալիումը տարածված տարրերից է, պարունակությունը երկրակեղևում՝ 2, 50%:

Քիմիական

Իր միացությունների մեջ կալիումը միշտ միավալենտ է։

Կալիումը, ինչպես և նատրիումը, փոխազդում են թթվածնի հետ։ Կալիումը փոխազդում է նաև ջրի հետ, առաջացնելով կալիումի հիդրօքսիդ և ջրածին՝

Այս ռեակցիան ընթանում է այնքան եռանդուն, որ անջատվող ջրածինը բոցավառվում է։

Կալիումը օդում շատ արագ օքսիդանում է։

Կալիումը շատ եռանդուն (երբեմն պայթյունով) փոխազդում է ջրի հետ՝ անջատելով ջրածին, ինչպես նաև թթուների հետ՝ առաջացնելով աղեր։ Ամոնիակի հետ փոխազդելիս առաջացնում է ամիդ, սպիրտների հետ՝ ալկոհոլատներ, ալկիլ և արիլհալոգենների հետ՝ կալիումալկիլներ և կալիումարիլներ։ Արտադրության մեջ ստացվում է KOH-ի կամ KCl-ի և Na-ի փոխազդեցությամբ՝

Նատրիում

ֆիզիկական

Քիմիապես ակտիվ տարր է, հայտնի բոլոր միացություններում միարժեք է, օդում արագ օքսիդանում է՝ առաջացնելով օքսիդ, գերօքսիդ, հիդրօքսիդ և կարբոնատ։ Սենյակային ջերմաստիճանում նատրիումը սպիտակ, արծաթափայլ մետաղ է։ Բոլոր մետաղների նման նա լավ հաղորդում է էլեկտրական հոսանքը։

քիմիական

Շատ բուռն փոխազդում է ջրի և թթուների լուծույթների հետ (ստացվում է NaOH և ջրածին)։ 200-400 °C-ում միանում է ջրածնի հետ, առաջացնելով հիդրիդ՝ NaH, որը սպիտակ բյուրեղական խոնավածուծ փոշի է, ուժեղ վերականգնիչ, ջրի առկայությամբ հիդրոլիզվում է։

 

Ֆոսֆոր

ֆիզիկական

Առաջացնում է սահմանափակ թվով իոնական միացություններ (Na3P, Ca3P2 և այլն)։ Ֆոսֆորը վերականգնիչ է, օքսիդացնող հատկությունները շատ թույլ են արտահայտված։ Ֆոսֆորի երկու կարևոր ալոտրոպ ձևերն են՝ սպիտակ ֆոսֆորը և կարմիր ֆոսֆորը։ Սև ֆոսֆորն ստացվում է սպիտակ ֆոսֆորը բարձր ճնշման տակ տաքացնելիս։

քիմիական

Հայտնի են նաև ֆոսֆորի հեղուկ (երկֆոսֆին՝ Р2Н4) և պինդ ջրածնական միացությունները։

P-ի այրման հետևանքով առաջանում է հնգօքսիդը՝ Р4О5, թթվածնի անբավարարության դեպքում՝ եռօքսիդը (Р4Об)։ Գոյություն ունեն նաև ֆոսֆորիի այլ օքսիդներ՝ P4О, P4О2, P2O5, (PО2)n, P4О7, P4О8,PО և այլն։

 

Ֆոսֆինը (PH3) սխտորի հոտով, թունավոր գազ է։ Այն ունի ուժեղ վերականգնիչ և թույլ հիմնային հատկություններ։

Ազոտ

ֆիզիկական

Ազոտը անգույն, անհոտ, ոչ թունավոր գազ է։ Ջրում լուծվում է չափազանց քիչ քանակով: Ազոտի մոլեկուլը երկատոմ է։ Ատոմների միջև ամուր քիմիական կապի պատճառով սովորական պայմաններում ազոտը քիմիապես կայուն է և նյութերի մեծ մասի հետ միանում է միայն միայն բարձր ջերմաստիճանում։

Քիմիական

Թթվածնի հետ ազոտը միանում է միայն շատ բարձր ջերմաստիճանում։ Բնության մեջ այդ ռեակցիան ընթանում է կայծակի ժամանակ.

 

Նիտրիդները փոխազդում են ջրի և թթուների հետ։ Օրինակ՝

7) Ի՞նչ դեր է խաղացել տարրը մարդկության զարգացման գործընթացում…

Բոլոր տարրերն էլ մարդկանց համար կարևոր դեր են խաղում: Թթվածինը ամենատարածված քիմիական տարրն է Երկրի վրա: Եթե չլինի թթվածին, չի լինի կյանք: Բացի թթվածնից մյուս տարրերն էլ են խաղում մարդու կյանքում կարևոր դեր: Կան տարրեր, որոնք կարևոր են նյութափոխանակության համար: Համարյա բոլոր տարրերն էլ պարունակվում են մարդու օրգանիզմում:

Ճամբարային նախագիծ. Իմ միջավայրի գեղագիտական կողմը

Стандартный

Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը ամբողջ աշխարհում նշվում է յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 5-ին:

Սովորաբար շրջապատող միջավայր ասելով՝ հասկանում ենք միայն շրջապատող միջավայրը, սակայն ընդգրկում է նաև արհեստական միջավայրի (տնտեսություններ, արդյունաբերություն, ձեռնարկություններ և այլ ինժեներական կառույցներ): Մարդն իր գործունեությամբ ակտիվորեն ազդում է շրջապատող բնական միջավայրի վրա, և այդ ազդեցությունը կարող է ունենալ թե՛ դրական, և թե՛ բացասական հետևանքներ: Պետք է յուրաքանչյուր անձ մաքուր պահի շրջակա միջավայրը: Վնաս տալով շրջակա միջավայրին, մենք առաջին հերթին վնասում ենք մեզ և մեր առողջությունը: Այդ պատճառով պետք է հաճախակի կազմակերպել ծառատունկ և շաբաթօրյակ:

Կարծում եմ, յուրաքանչյուր անձ տարբեր մոտիվներով է պատկերացնում մեր շրջակա աշխարհը: Ես շատ ուշադիր եմ իմ շրջակա միջավայրին: Յուրաքանչյուր օր երկու անգամ, բարեկարգում, խնամում եմ մեր բակի ծառերը, ծաղիկները՝ պապիկս օգնությամբ: Դեռ մանկուց, պապիկս և տատիկս իմ մեջ սերմանել են, որ պետք է ուշադիր լինել մեր շրջակա միջավայրին: Գարնան սկզբին ես և պապիկս տնկել ենք մեր բակում նոր ծառեր, ծաղիկներ…

Մեր դպրոցը նույնպես մեր մեջ սերմանել է ավելի ուշադիր լինել մեր շրջակա միջավայրին: Մենք հաճախակի ծառեր, ծաղիկներ են տնկում…

20200603_133802

20200603_133813

Սակայն, մարդը ոչ միայն կապված է բնական միջավայրին՝ ծառեր, լեռներ, լճեր, այլև մարդաստեղծ երևույթների դարպասներ,փողոցներ, շինություններ: Կյանքը գնալով զարգանում է, և մարդկանց մոտիվները գնալով փոխվում են: Օրինակ՝ ընտանիքի անդամներով  մենք խորհրդակցում, նոր լուծումներ ենք գտնում միջավայրի փոփոխությունների իրականացման համար: Ես ուսումնասիրել եմ մեր քաղաքը և կարելի է ասել, որ մեր երկիրը գտնվում է բարձր մակարդակի մաքրության վրա, ճիշտ է կան մարդիկ որոնք կեղտոտում են մեր շրջակա միջավայրը, բայց դա կարելի է ասել մարդկանց 0,5 % ըստ իս: Որոշ ժամանակ առաջ ես նկատեցի, որ բակում ոչ պատշաճ մաքրություն է տիրում, և մենք հարևաններով կազմակերպեցինք շաբաթօրյակ, շաբաթօրյակին մասնակցեցին, թե մեծերը, և թե երեխաները, միահամուռ ուժերով մաքրեցինք մեր շրջակա միջավայրը:

d0b1d0b5d0b7-d0bdd0b0d0b7d0b2d0b0d0bdd0b8d18f hqdefault

default

images

images55

Կան գյուղեր, որտեղ տարբեր բակերում նկատվում է աղբակույտեր, որոնց մեջ վխտում են կրծողները, դրանք էլ վտանգ են սպառնում բնակչությանը:

Կարծում եմ, մարդու ազդեցությունը միջավայրի վրա կարելի է կառավարել միայն պետական մակարդակով: Պետք է սահմանվեն մեծ դրամական պատիժներ աղբը գետնին թափելու համար, ինչպես նաև ծառահատումների համար: Մարդն է պատճառը, որ աղտոտված է քաղաքը, մարդն է պատճառը օդի վնասման, քանի որ նա շագահործում է տրանսպորտ, աշխատում են ատոմակայանները, գործարանները, իսկ այդ ամենը արդեն վնաս է միջավայրին: Ըստ իս՝ երբ հիմա համաճարակ է ամբողջ աշխարհում, ավելի էլ պետք է ուշադիր լինենք մեր շրջակա միջավայրին, որպեսզի շուտ հաղահարենք այս համաճարակը, քանի որ մեր պետությունը առանց ժողովրդի օգնության, չի կարող միայնակ հաղթահարել վիրուսը, ժողովուրդն է հենց պետությունը և կառավարությունն:

Կցանականայի մաքուր և բարեկարգված տեսնել մեր բակերը և ընդհանարպես մեր Հայաստանը:

unnamed

Ես նաև ուսումնասիրել եմ մոտակա հուշարձանները: Հուշարձանները մշակութային այն կոթողներն են, որոնք նոր շունչ ու կենդանություն են հաղորդում քաղաքին: Հուշարձաններն ըստ արժեքավորման չափանիշների դասակարգվում են հանրապետական և տեղական նշանակության: Հանրապետական նշանակության կարգին են դասվում ժողովրդի պատմության, նրա նյութական և հոգևոր մշակույթի նշանակալի հուշարձանների բարձրարժեք, հնագույն, տիպական կամ հազվագյուտ նմուշները: Ես ուսումասիրել եմ Սասունցի Դավիթ հուշարձանը:

Քանդակագործ՝ Ե. Քոչար
ճարտարապետ՝ Մ. Մազմանյան
Կոփածո պղինձ, բազալտ, 1959 թ.

thumb_24683_default_allimages

Մեր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր հուշարձան՝ կապված է մեր պատմության հետ և դա անգին գանձ է մեր հայ ժողովրդի համար:

 

Մայիսի 28՝ Առաջին Հանրապետության օր

Стандартный

3468120-րդ դարի առաջին մեծ ոճրագործությունից՝ Մեծ Եղեռնից հետո, հայ ժողովուրդը կրկին կանգնեց բնաջնջման եզրին: Թուրքերը երեք ուղղություններով շրջապատել էին Արևելյան Հայաստանը և ձգտում էին տիրանալ այս փոքրիկ հողակտորին:
Հայ ժողովուրդը դարձավ մեկ բռունցք, ուժգին հարվածով թշնամուն դուրս շպրտեց երկրի սահմաններից: Սարդարապատը մեր միասնական բռունցքի թափն էր, մեր գոյության գրավականը, հայի Հայրենական պատերազմը, որի շարունակությունը դարձավ Արցախը …. Այդ հաղթանակը բարձրացրեց զորքի և ժողովրդի տրամադրությունը: Հարկ է նշել, որ հայրենիքի և Երևանի պաշտպանության համար ոտքի ելավ Երևանի ու Արարատյան դաշտի ողջ հայ բնակչությունը: Հարյուրավոր մարդիկ, անկախ կուսակցական պատկանելությունից, մասնագիտությունից, քաղաքական համոզմունքներից ու տարիքից, ներկայանում էին զորամաս և կամավոր մեկնում ճակատ: Գյուղացիները տրամադրում էին փոխադրամիջոցներ, փամփուշտ, սննդամթերք, մտնում աշխարհազորայինների շարքերը, փորում խրամատներ։ Հերոսամարտը ստացավ համաժողովրդական բնույթ, հայ ժողովուրդը համախմբվել, մի բռունցք էր դարձել, որովհետև յուրաքանչյուր հայ գիտակցում էր, որ ինքը մարտնչում է հանուն հայրենիքի, հանուն կյանքի ու ազգային արժանապատվության: Արարատյան դաշտի ինքնապաշտպանության ոգին Երևանի դիկտատոր Արամ Մանուկյանն էր (1879-1919թթ.): Նրա աննկուն կամքի և հմուտ կազմակերպչական ջանքերի շնորհիվ հայ ժողովուրդը հաղթանակ տոնեց:
Մայիսյան հերոսամարտերում,որոնք հայոց պատմության ամենապայծառ էջերից են և հայ ժողովրդի գոյատևման հզորագույն գրավականը,աչքի ընկան նաև հայ ժողովրդի արի զավակները:
Փա՛ռք մայիսյան հերոսամարտի մասնակիցներին,որոնց ազգասիրության և հայրենասիրության արդյունքում պահպանվել է այդ հողակտորը:
Հայ ժովովուրդը պայքարել է, պայքարում է և միշտ էլ կպայքարի իր ազատության և անկախության համար:

Ես հպարտ եմ, որ հայ ազգի ժառանգ եմ:

Կեցցե, Հայաստանի Հանրապետությունը

Կեցցե, Արցախի Հանրապետությունը

Կեցցե, մեր հերոսները, որոնց շնորհիվ ապրում ենք ազատ,  խաղաղ երկնքի տակ:

Daily news

Стандартный

I read on the Internet today that Tigran Avinyan his made a decision that from May 25 it becomes mandatory to wear a mask. People wrote in that post that did not want to wear a mask. I think the government of our Republic of Armenia is thinking about us so that we do not have many patients, and our country will be one of the first to overcome the epidemic very soon. Let’s help the government of our country and prevent the spread of coronavirus.
Follow the rules to prevent the spread of the virus.